Kars Veling (3)

Prachtig vind ik de serie Het Hiernamaals. Dat mensen bereid zijn hun fantasieën over het hiernamaals prijs te geven aan een landelijk dagblad, terwijl ze kunnen beseffen dat de overgrote meerderheid van lezers ze als baarlijke nonsens zal beschouwen.

Nieuw voor mij was dat de toekomstige lijsttrekker van de ChristenUnie wijst op de paradox dat de eeuwigdurende gelukzaligheid van hen die in de hemel komen niet rijmt met het bestaan van de hel, omdat de hemelganger verdrietig zal zijn om de eeuwigdurende ellende van de helganger. Zeker als dat lot de naaste familie, goede buren of vrienden of ,,mensen die wel degelijk omzien naar anderen'' treft. Gelukkig schrikt hij nog terug voor de consequenties van zijn geloof.

Er is dus nog hoop voor de heer Veling.

    • C. van Klaveren Velsen-Noord