Kars Veling (2)

Het geloof van Kars Veling, lijsttrekker van de ChristenUnie, is niet mijn geloof. Hij zegt: ,,Ik ben ervan overtuigd dat de wijze waarop mensen op aarde geleefd hebben van betekenis is voor wat er daarna met hen gebeurt.'' Laat ik de Bijbel citeren: `Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.' (Jes. 53:5)

Niet hoe wij geleefd hebben, maar het offer dat Hij gebracht heeft is van betekenis voor wat er met ons als mensheid zal gebeuren.

    • Arie Blonk Zaltbommel