Kars Veling (1)

Het interview met de heer Veling (Z 17 maart) is onthullend en onthutsend: de lijsttrekker van de ChristenUnie is hovaardig. Hij weet zeker, dat zijn eigen ,,ziel zal opgaan naar de woonplaats van God, (...) de hemel''. Maar volgens hem zou die groep wel eens veel kleiner kunnen zijn dan de groep die niet in Gods huis wordt opgenomen. Anders dan hijzelf, zou zelfs een van zijn kinderen tot de laatste groep kunnen behoren.

Hij zegt dat hij geen oordeel uitspreekt, maar in feite doet hij niet anders. Ook over de moslims. Toch zou hij veel van de moslims kunnen leren. Zoals over de barmhartigheid van God (fijn voor al zijn kinderen). En ook, dat God niet een soort supermens is, niet geschapen naar 's mensen beeld, maar dat Hij volkomen transcendent, non-antropomorf is, zodat over Hem uitsluitend in metaforen gesproken kan worden, zoals ook de bijbelse voorstellingen slechts metaforisch kunnen zijn.

Dat geldt ook voor de hemel. Maar de hemel is er niet voor hovaardigen: ,,Gelukkig de nederigen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen.'' Er is nog tijd en dus hoop voor de heer Veling.

    • G. Kooy