Inkomens bestuurders nv openbaar

Inkomens van bestuurders en commissarissen van open naamloze vennootschappen, waaronder alle beursgenoteerde vennootschappen, moeten openbaar worden gemaakt.

Een wetsvoorstel van deze strekking wordt binnenkort voor advies voorgelegd aan de Raad van State, zo heeft het kabinet gisteren besloten. De inkomens van bestuurders en commissarissen moet afzonderlijk worden opgenomen in jaarverslagen. De diverse onderdelen waaruit de bezoldiging bestaat (salaris, pensioenregeling, winstdeling, enz.) en optiepakketten moeten afzonderlijk worden vermeld. Het kabinetsvoorstel bevat bovendien een regeling die bestuurders en commissarissen verplicht bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) melding te maken van hun aandelenpakket in de vennootschap waaraan zij verbonden zijn, evenals eventuele wijzigingen in dat pakket.

Het kabinet wil met deze wettelijke regeling de financiële belangen en zeggenschapsverhoudingen van en tussen bestuurders en commissarissen zichtbaar maken. Tevens ontstaat de mogelijkheid een oordeel te vormen over de kosten van bestuur en toezicht in verhouding tot de bedrijfsresultaten van NV's. Het kabinet vindt dit wenselijk om redenen van gelijkwaardige concurrentieverhoudingen. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat de verplichting al langer.

Sommige grote bedrijven, waaronder Aegon en Philips geven in hun jaarverslag nu al vrijwillig details over de beloning van commissarissen en bestuursleden. De vermelding van de bezoldiging van het bestuur als geheel is al verplicht.

De leeftijdsgrens van 72 jaar voor commissarissen in coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze en besloten vennootschappen vervalt, zo heeft het kabinet vastgelegd in een wetsvoorstel dat binnenkort naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het kabinet meent dat het functioneren van commissarissen onafhankelijk van hun leeftijd moet worden beoordeeld. Er bestaan volgens het kabinet voldoende mogelijkheden om wanpresterende commissarissen hun functie te laten neerleggen. Ook kunnen in de statuten van onderneming regels worden opgenomen voor herbenoeming en voor maximale termijnen waarin commissarissen kunnen aanblijven. Bij veel grotere bedrijven geldt al een benoeming voor telkens vier jaar.