Homo's en tweeverdieners

Homo-ouders worden meer geaccepteerd dan alleenstaande of fulltime tweeverdienende ouders, stelt de Nederlandse Gezinsraad vast in Gezin: beeld en werkelijkheid. Nederland staat open voor allerlei samenlevingsvormen maar is behoudend in kinderzorg.

De meeste mensen vinden dat fulltime tweeverdienende ouders of alleenstaanden te weinig tijd hebben voor hun kinderen. Fulltime werken met een kind beneden de vijf jaar wordt door meer dan 90 procent van de Nederlanders afgewezen. Het standaardgezin is kostwinner-plus: naast een fulltime kostwinner werkt de vrouw in deeltijd. Daar zijn scholen en opvang op ingericht. Fulltime tweeverdieners hebben meestal geen kinderen.

Peilingen over het gezin stranden op hevige verscheurdheid van de ondervraagde mannen en vrouwen. Wat horen ze te vinden? Wat is sociaal wenselijk? Een vader die werd geciteerd over de vraag of een moeder thuis harder nodig is, zegt: ,,Als ik moest kiezen tussen een moeder of vader... zo heb ik de vraag eigenlijk geïnterpreteerd... maar..eh ja...misschien had ik beter omgekeerd kunnen antwoorden.. had ik het er beter mee oneens kunnen zijn dat een moeder beter is... ik weet niet... het was meer een gevoel van... ik dacht misschien dat een vrouw er van nature toch iets meer talent voor heeft...''

    • Maarten Huygen