Friezen

In de rubriek Ophef (10 maart) wordt onder de kop `Dynamische Friezen' melding gemaakt van mijn artikel over het noordelijke kustgebied in de vierde eeuw AD (Vrije Fries 2000). De kuststreek is toen om verschillende redenen ontvolkt; het gebied is pas een eeuw later met nieuwe bewoners gevuld geraakt.

Ik verbind daar, anders dan Schroor of de redactie van de Vrije Fries, geen conclusie aan met betrekking tot de mogelijkheden voor genetisch onderzoek, want ik weet, als wetenschapper tenminste, waar de grenzen van mijn oordelend vermogen liggen. Mijn bijdrage, louter archeologisch bedoeld, dient blijkbaar als pion in een mij onbekend Friezenspel. Voor de goede orde: ik ben zelf geen Fries.

    • Dr. E. Taayke Groningen