Friesland wil geen stiltegebod

De provincie Friesland wil dat het ministerie van VROM het plan voor het zogenoemde stiltegebod voor boeren intrekt. Gedeputeerde P. Bijman zal er bij andere provincies op aandringen dat verzoek ook te doen. Het ministerie van VROM wil zo'n algemene maatregel invoeren om een rustig buitengebied te creëren. In de praktijk komt het erop neer dat boeren dan hun werk 's avonds niet meer kunnen doen, zo vindt de provincie.