Weinig kijkers

Het is minder spectaculair, maar veel goedkoper. Die overweging kan verklaren waarom UPC zich heeft opgeworpen als sponsor van de korfbalsport. Nog niet zo lang geleden was het kabelbedrijf vol in de race voor de voetbalrechten, maar nu de tering naar de nering moet worden gezet, rekent bijna niemand er meer op dat UPC zelfstandig meedoet in de biedingen.

UPC is zuinig: de Korfbalbond, toch niet heel kapitaalkrachtig, moet een bijdrage leveren in de kosten voor totstandkoming van uitzendingen op de UPC-zender Sport1. Daar komt bij dat nog weinig televisiekijkers beschikken over de decoders die nodig zijn om van de korfbalwedstrijden te genieten. De voorzitter van een gerenommeerde korfbalclub schatte in deze krant dat er ,,hooguit drie'' mensen kijken naar het korfbalmagazine van UPC op de dinsdagavond.

Is Nederlands meest ambitieuze mediabedrijf bescheiden geworden? Het lijkt er op: toezichthouders overwegen de markt voor internet te segmenteren in een deelmarkt voor `gewone' en een voor `snelle' verbindingen. UPC verklaarde deze week dat dit onderscheid onterecht is, mede omdat de snelheid van kabelverbindingen soms achterblijft bij een gewone digitale lijn. Hier spreekt het bedrijf dat tot voor kort opschepte over zijn supersnelle verbindingen.

Een echte integratie van televisie en internet is een loze belofte wanneer UPC zich beperkt tot een korfbalpubliek. Wie de massa wil bewegen tot interactie met televisie of pc heeft een volkssport nodig.

Voor de voetbalrechten heeft UPC in elk geval nog een ijzer in het vuur via zijn deelname in SBS, een serieuze kandidaat voor de tv-rechten. Misschien dat interactieve voetbalspelletjes en internet via de kabel zo toch nog verenigd kunnen worden. En dat is ook maar het beste. Aan een haperende kabelverbinding is een flitsende korfbalwedstrijd niet besteed.

    • Michiel van Nieuwstadt