Tweede besmet Frans transport

Het ministerie van Landbouw vreest een verdere uitbreiding van mond- en klauwzeer. Vandaag maakte het department bekend dat ten minste nog één lading en mogelijk drie ladingen van Ierse kalveren via de besmette rustplaats in het Franse departement Mayenne naar Nederland zijn vervoerd.

Het was vanmorgen nog onduidelijk hoeveel bedrijven in Nederland op deze wijze in contact gekomen zijn met het virus. De Rijksdienst voor Vee en Vlees is nu bezig alle bedrijven te traceren die mogelijk contact hebben gehad met de Ierse kalveren. Bij één bedrijf, in Herpen, is de verdenking van besmetting opgeheven.

Op de Europese top in Stockholm heeft premier Kok zijn Europese collega's vanmorgen gevraagd begrip te tonen voor lidstaten van de Europese Unie die op korte termijn maatregelen nemen tegen de mond- en klauwzeer. Volgens zijn woordvoerder doelde hij hiermee op mogelijke noodvaccinaties van dieren.

In Brussel vergadert vandaag het veterinair comité van de EU met vertegenwoordigers van alle lidstaten over het Nederlandse verzoek om noodvaccinaties toe te staan. Eurocommissaris Byrne (voedselveiligheid) wil ze bij voorkeur vermijden.

In Nederland beginnen de gevolgen van de crisis steeds meer zichtbaar te worden. Delen van het land zijn afgesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. In Epe zijn vrijwel alle scholen vanmiddag gesloten. Boeren lozen illegaal in riolen de melk die niet wordt opgehaald.

De kosten van de uitbraak van de ziekte kunnen oplopen tot 500 miljoen gulden, volgens econoom Berentsen van Wageningen Universiteit. De belangrijkste kostenposten zijn het wegvallen van de export van vooral varkensvlees, en de verstoring van de markt.

Tussen Nederland en Frankrijk is irritatie ontstaan over de mogelijke import van het virus uit het besmette Franse departement. Frankrijk wist uiterlijk op 19 maart dat een lading Ierse kalveren op 24 februari vanuit de Mayenne was vervoerd naar drie bedrijven, in Oene, Sprang-Capelle en Beesd. Het vee op die bedrijven is waarschijnlijk besmet. Pas twee dagen later informeerde het Franse departement van Landbouw Nederland. Brinkhorst toonde zich geïrriteerd over de late waarschuwing.

MKZpagina 3