Ramsj

Gertjan van Dijk: Het geloof der vaderen; de denkwereld van de bevindelijk gereformeerden. Paperback, SUN 1996, van ƒ39,50 voor ƒ12,50. Steven Sterk.

Onderzoek naar het geloof van de bevindelijk gereformeerden in Nederland, een bevolkingsgroep van meer dan tweehonderdduizend mensen die verdeeld zijn over een achttal kerkgenootschappen zoals de Gereformeerde Bond en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. De journalist Van Dijk – zelf opgegroeid in het milieu – sprak met zo'n vijftig `preciezen', waarbij alle facetten van de leer aan bod kwamen. Mooie bijbelse hoofstuktitels als `Tot werken gemaand', `Man en vrouw schiep Hij hen,' en `Bereid uw huis, want gij zult sterven.'

    • Henk Lagerwaard