Moskou wijst op zijn beurt `spionnen' uit

Rusland zal vier Amerikaanse diplomaten uitwijzen. Een hoge Amerikaanse ambassadefunctionaris in Moskou heeft dat vanochtend te horen gekregen op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De maatregel is een vergelding voor een soortgelijke stap die de Amerikaanse regering gisteren zette. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, liet gisteravond weten dat Moskou de VS met gelijke munt zal terugbetalen. Dat zou inhouden dat in de nabije toekomst nog eens 46 Amerikaanse diplomaten moeten vertrekken. Gisteren maakte de Amerikaanse regering bekend dat behalve de vier diplomaten die binnen tien dagen moeten vertrekken, nog eens 46 Russen de VS uit moeten, maar dat ze daarvoor de tijd krijgen tot 1 juli.

Ivanov zei gisteravond dat Rusland ,,resoluut en vastberaden zijn nationale belangen zal verdedigen en op een adequate wijze zal antwoorden op deze onvriendelijke stap van de VS''. Gevraagd of dat inhoudt dat Moskou een gelijk aantal Amerikaanse diplomaten zal uitzetten, antwoordde hij: ,,Dat denk ik wel. Ik denk niet dat u lang hoeft te wachten op onze reactie.''

De regering in Washington bevestigde gisteren officieel de berichten over het massaal uitwijzen van Russische diplomaten. De namen van het viertal dat tot persona non grata is verklaard, zijn naar voren gekomen in het onderzoek naar de dubbelagent Robert Hanssen, de FBI-functionaris die op 18 februari werd gearresteerd en ervan wordt verdacht gedurende vijftien jaar te hebben gespionneerd voor de Sovjet-Unie en Rusland. In het onderzoek naar de geheime contacten die Hanssen heeft onderhouden, zijn de namen van nog twee Russische diplomaten bekend geworden, maar dezen hebben de VS recentelijk verlaten.

Dat behalve de vier betrokkenen bij de Hanssen-affaire op termijn nog eens 46 diplomaten de wacht is aangezegd, vloeit voort uit de bezorgdheid die al jaren in Washington bestaat over het niveau van de Russische spionageactiviteiten en het aantal verdachte diplomaten, zei gisteren een woordvoerder van het Witte Huis. President Bush zei gisteravond het besluit tot uitwijzing eenvoudigweg te hebben genomen op basis van feiten en dat zijn beslissing volledig ,,gerechtvaardigd'' was.

Bush zei dat de spionageaffaire – de grootste sinds het einde van de Koude Oorlog – ,,de goede betrekkingen'' tussen de VS en Rusland niet zal schaden. Van Russische zijde worden daar vraagtekens bij gezet. Het hoofd van de Russische Veiligheidsraad, Serjei Ivanov, voorspelde op de Poolse televisie dat Moskou hard zal terugslaan. ,,We zullen onder de meer dan duizend Amerikaanse diplomaten in Rusland zorgvuldig degenen uitpikken (voor uitwijzing) die het waardevolst zijn voor de Amerikanen''.