Kroaten Bosnië gewaarschuwd

Zowel de Veiligheidsraad van de VN als de NAVO-vredesmacht in Bosnië, SFOR, heeft de Bosnische Kroaten gewaarschuwd dat hun pogingen in Bosnië een eigen ministaatje op te richten tot mislukking is gedoemd. De Veiligheidsraad veroordeelde de poging als een schending van het vredesakkoord van Dayton dat eind 1995 een eind maakte aan de oorlog in Bosnië. De onderbevelhebber van SFOR zei dat de NAVO snel zal reageren als de Bosnische Kroaten een eigen leger vormen of wapens uit de wapendepots van de moslim-Kroatische federatie ontvreemden.