Krenz vangt bot

Het Europese Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg heeft de straf die een Duitse rechtbank eerder oplegde aan Egon Krenz, de laatste communistische leider van Oost-Duitsland, niet ongegrond verklaard. Krenz werd tot 6,5 jaar gevangenis veroordeeld wegens zijn verantwoordelijkheid voor het laten doodschieten van mensen die naar het Westen probeerden te vluchten. Hij vond dat hij volgens het recht van de toenmalige DDR niet in overtreding was geweest. De zeventien rechters oordeelden echter unaniem dat Krenz had kunnen weten dat zijn handelen in strijd was met internationale wetten en met de bescherming van de rechten van de mens.