Kalsbeek wil ook kleinere centra voor asielzoekers

Asielzoekerscentra mogen minder omvangrijk worden dan tot dusver, maar dan moet zeker zijn dat ze twintig jaar of langer in gebruik blijven. Dat heeft staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) laten weten in een notitie aan de Tweede Kamer. De Kamer had vorig jaar tijdens een overleg met Kalsbeeks voorganger Cohen aangegeven dat er meer maatschappelijk draagvlak voor de komst van een asielzoekerscentrum zou zijn als dat niet minimaal vijfhonderd vreemdelingen moet huisvesten. Dorpsbewoners zouden minder moeite hebben met centra die, gemeten naar het inwonertal van het dorp zelf, wat bescheidener van opzet zijn. Daarbij valt te denken aan een capaciteit van 200 bewoners, staat in een door de Kamer aangenomen motie van PvdA-woordvoerder Middel. Nu de staatssecretaris heeft gekozen voor de mogelijkheid van kleinere centra zullen gemeenten die in een eerder stadium `nee' hebben gezegd tegen de komst van een asielzoekerscentrum opnieuw worden benaderd.