Financiële euro-markt naderbij

De Europese ministers van Financiën hebben gisteravond in Stockholm een akkoord bereikt over veel snellere besluitvormingsprocedures bij de harmonisatie van de financiële markten in de Europese Unie.

Einddoel is dat uiterlijk 2004 in heel Europa dezelfde regels gelden op het gebied van onder meer beursprospectussen, handelsregels op de verschillende effectenbeurzen en beleggingsregels voor pensioenfondsen. Daardoor moet daadwerkelijk één Europese financiële markt tot stand komen.

De beslissing over de snelle besluitvormingsprocedure vloeit voort uit voorstellen van `wijzen' onder leiding van de Belgische ex-bankpresident Lamfalussy. Europese ministerraden en Europarlement nemen alleen nog besluiten over `raamwerkwetgeving'. De technische uitwerking en de voortdurende aanpassing aan de snelle ontwikkeling van financiële markten komt in handen van een EU Securities Committee met vertegenwoordigers uit de 15 EU-lidstaten. Daarnaast komt er een adviserend comité van Europese beurstoezichthouders.

In een vlak voor de Europese top bereikt compromis wordt tegemoetgekomen aan bezwaren van vooral Duitsland, dat meer waarborgen wilde voor invloed van de EU-lidstaten op de besluitvorming. Het aanvankelijke Duitse verzet had volgens Europese diplomaten vooral te maken met de belangen van Frankfurt als financieel centrum in de concurrentie met Londense City.

In de nieuwe regelgevingsprocedure, die in 2002 van kracht moet worden en in 2004 wordt geëvalueerd, krijgt de Europese Commissie een zwaardere rol. Europees Commissaris Bolkestein (Interne Markt) sprak van een ,,mijlpaal''. Grote en kleine bedrijven zullen volgens hem gemakkelijker en goedkoper kapitaal krijgen, wat extra bedrijvigheid en banen oplevert.

Besluitvorming via comités gebeurt in de EU al langer in met name de landbouw (o.a. het Veterinair Comité). Zulke comités kunnen voorstellen van de Europese Commissie slechts met gekwalificeerde meerderheid afwijzen. Voor financiele regelgeving is met nu een extra waarborg ingebouwd door de toezegging van de Europese Commissie geen besluiten tegen ,,predominante meningen'' van lidstaten te nemen. Volgens Bolkestein ligt `predominant' ergens tussen de helft en een gekwalificeerde meerderheid in. Volgens Bolkesteins woordvoerder kan het Europarlement invoering van de nieuwe regelgevingsprocedure niet tegenhouden, maar zal naar een ,,modus vivendi'' met het parlement worden gezocht.

    • Hans Buddingh'