EU-top waarschuwt Bush

Het Zweedse EU-voorzitterschap en de voorzitter van de Europese Commissie hebben vanmorgen in een gezamenlijke brief aan de Amerikaanse president George Bush ,,diepe bezorgdheid'' geuit over de risico's die zijn verbonden aan de klimaatverandering.

De Zweedse premier Göran Persson en Commissie-voorzitter Romano Prodi roepen de Amerikaanse president op tot een ,,dialoog op het hoogste niveau'' om een succesvol resultaat van de deze zomer in Bonn geplande hervatting van de vorig jaar mislukte Haagse klimaatconferentie mogelijk te maken. Op die conferentie wordt gesproken over de verplichtingen die landen in 1997 in het Japanse Kyoto zijn aangegaan.

De brief is de eerste officiële reactie van de Europese Unie op recente uitlatingen van Bush over de positie van de VS inzake broeikasgassen en het klimaat.

Bush gaf onlangs aan dat hij stroomcentrales niet wil verplichten tot reductie van uitstoot van kooldioxide, ondanks eerdere verkiezingsbeloften. Dit maakt uitvoering van de Kyoto-afspraken vrijwel onmogelijk. Ook trok Bush wetenschappelijke bewijzen in twijfel dat er een verband bestaat tussen klimaatwijziging en uitstoot van kooldioxide. Bush' uitlatingen leidden tot grote commotie bij regeringen en milieu-organisaties.

EU-diplomaten in Stockholm, waar de leiders van de EU-landen bijeen zijn, zeggen met verontwaardiging kennis te hebben genomen van de uitlating van Bush' veiligheidsadviseur Condoleezza Rica, dat ,,Kyoto dood'' is. ,,Het kan niet zo zijn dat de VS zich aan hun verplichtingen onttrekken'', aldus staatssecretaris Dick Benschop (Europese Zaken). Persson en Prodi schrijven in hun brief aan Bush over de ,,duidelijke bewijzen'' van wetenschappers over ,,de impact van menselijk handelen op het klimaat''. Ook spreken zij over de noodzaak de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Persson en Prodi doen een beroep op alle onderhandelingspartners constructief mee te werken aan de uitvoering van `Kyoto'. Zij spreken in dit verband ook van een ,,belangrijk onderdeel van de relatie tussen de EU en de VS''.

    • Hans Buddingh'