Einde van de stakingen in kleinmetaal nog niet in zicht

In de sector kleinmetaal is deze week voor de derde opeenvolgende week gestaakt. Een bedrijf in Almelo brak de staking door uitzendkrachten in te zetten.

Het bedrijf, Merksteyn, hoopt op die manier de productie op peil te houden. Volgens uitzendbureau Capac, een dochteronderneming van Randstad, maakt de CAO voor uitzendkrachten het mogelijk dat die gewoon doorwerken. Vakbond FNV Bondgenoten keurt dat af, en stelt dat de wet uitzendarbeid bij arbeidsconflicten dat verbiedt. De bond heeft de arbeidsinspectie gevraagd de zaak te onderzoeken.

Volgens de vakbonden lagen deze week dagelijks enkele tot een dozijn ondernemingen plat. Gisteren werd de eerste regionale stakingsdag gehouden in Terneuzen, waar 500 stakende werknemers van Zeeuwse bedrijven op het marktplein bijeenkwamen.

Drie bedrijven zijn inmiddels, onder druk van de stakingen, gezwicht voor de eisen van de werknemers. Vorige week tekende een bedrijf in Franeker een tijdelijk protocol van de bonden, een soort CAO op bedrijfsniveau. Deze week volgden York-Refrigeration in Apeldoorn en Van der Heijden Bliksembeveiliging uit Kolllum. Het laatste bedrijf voorkwam daarmee, volgens de bonden, een staking van zijn 250 werknemers. In het protocol worden afspraken gemaakt over zeggenschap over werktijden, scholing tijdens werktijd en een toeslag voor avond- en nachtdiensten.

De stakingen in de kleinmetaal, waar 400.000 werknemers werken, zijn het gevolg van de vastgelopen collectieve CAO-onderhandelingen begin februari. Sindsdien zit het overleg tussen bonden en werkgevers muurvast. De werkgevers gaan niet akkoord me de eisen van de bonden, die behalve tweemaal 4 procent loonsverhoging en tweemaal een bonus van 1000 gulden, zeggenschap over overwerk eisen. De werkgevers bieden maximaal tweemaal 4 procent loonsverhoging, en kunnen verplichten tot overwerk. Er is geen enkele toenadering tussen de partijen. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de acties snel tot een einde komen. De bonden plannen de stakingen weken vooruit. Volgens FNV-Bondgenoten is de stakingskas ,,goed gevuld''.