Bemiddeling bij NS voortgezet

De commissie Blankert-Stekelenburg gaat door met haar poging het conflict tussen personeel en directie van NS op te lossen. Dit is het gevolg van een brief die NS-directeur Huisinga gisteren aan minister Netelenbos (Verkeer) heeft gestuurd.

De NS-directie blijkt onder druk van de minister alsnog bereid tot een aanpassing van de plannen voor procesvereenvouding (het zogenoemde `rondje om de kerk'). Netelenbos riep de directie gisteren per brief op een uiterste inspanning te leveren die kan bijdragen aan de oplossing van het conflict. Eerder deze week werd een tussentijds advies van de `wijze mannen' Blankert en Stekelenburg nog afgewezen door de NS. Het tweetal liet daarop weten dat ze hun werkzaamheden zouden stoppen wanneer dat standpunt aanstaande maandag nog steeds zou gelden.

Inmiddels hebben het CNV en de vereniging van machinisten en conducteurs de NS-directie voor de rechter gedaagd om medewerking aan een oplossing af te dwingen. De FNV maakt een `pas op de plaats' tot volgende week donderdag. Daarna wordt de kaderleden gevraagd wat de volgende stap moet zijn.

In de brief aan de minister biedt de NS-directie enige ruimte voor bemiddeling, maar beklemtoont tegelijk dat het advies bindend moet zijn. Huisinga schrijft dat op 10 juni ,,zoals ieder jaar'' vast moet staan hoe de treinen rijden en waar het personeel wordt ingezet. ,,Hoewel wij niet in staat zijn dit proces nu nog te onderbreken of substantieel bij te sturen, ben ik niettemin bereid dit model alsnog aan te passen als dat de uitkomst zou zijn van een bindend advies over nut en noodzaak van procesvereenvoudiging. De uitkomst hiervan kan dan zo snel mogelijk worden geïmplementeerd.'' Die procesvereenvouding behelst onder meer dat materieel en personeel worden gekoppeld. Volgens NS kan hieraan voor 10 juni niets worden veranderd. Daarna zijn wel veranderingen mogelijk. ,,Als de toetsing door Blankert en Stekelburg uitwijst dat de vereenvouding geen goede oplossing is, dan wel verbetering behoeft, dan moeten we of met een nieuw plan komen of een andere inzet organiseren'', aldus een woordvoerder.