Vermeend wil loonkosten in toom houden

Minister Vermeend (Sociale Zaken) heeft bij werkgevers en de vakbonden aangedrongen op een gematigde loonkostenontwikkeling. Hogere loonkosten tasten volgens hem de concurrentiepositie en de banengroei aan.

Vermeend schrijft dit in een brief aan de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. De vakbonden hebben furieus gereageerd op de brief. Ze vinden dat Vermeend zich niet moet bemoeien met de lopende CAO-onderhandelingen.

Het CNV spreekt van ,,een betweterige brief''. Volgens CNV-bestuurder R. van Splunder werkt de brief contraproduktief op de CAO-besprekingen. Net als het CNV vindt de Unie MHP dat er nu helemaal geen sprake is van onverantwoorde loonkostenontwikkeling, omdat die nog altijd minder is dan de inflatie. Vermeend zou de sociale partners niet voor de voeten moeten lopen, aldus de Unie MHP.

Vermeend haalt in zijn brief cijfers van het Centraal Planbureau aan over de loonkosten. Deze zijn vanaf 1995 langzaam opgelopen van gemiddeld 1,4 procent stijging per jaar naar een geraamde 4,1 procent in 2001. Een beperkt aantal gesloten CAO's kent een gemiddelde stijging van zelfs vijf procent. De concurrentiepositie van Nederland in het Eurogebied is tussen 1998 en 2001 met zeven procent verslechtert. Dat heeft gevolgen voor de banengroei. Volgens Vermeend moet voor het eerst sinds 1994 rekening worden gehouden met een groei van de werkloosheid.

De minister vindt dat de sociale partners meer hun best moeten doen zich aan de centrale aanbeveling te houden die zij vlak voor Kerst hebben afgesloten. Daarbij was afgesproken om tot verantwoorde loonontwikkeling te komen in combinatie met flexibele vormen van beloning en meer investeringen in scholing, kinderopvang en verzuimbestrijding.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW is het eens met het signaal van Vermeend. VNO-NCW vreest ook voor een slechtere concurrentiepositie en oplopende werkloosheid. ,,De oplossing ligt in het zonder mitsen en maren invoeren van flexibele beloning'', aldus de werkgeversreactie.