UPC's overgevoelige beleggers

De murw gebeukte beleggers in het grootste kabelconcern van Europa beschouwen dezer dagen ieder nieuws als slecht nieuws. UPC mag dan de afgelopen maand een financiële injectie van 1 miljard euro hebben ontvangen, de zenuwen van de beleggers blijven uiterst gespannen. Zo erg zelfs, dat ze de aandelen van het in Nederland gevestigde bedrijf op een nieuw dieptepunt hebben doen belanden na geruchten over mogelijke veranderingen in de regelgeving.

De Nederlandse autoriteiten willen dat de eigenaren van breedbandige netwerken hun infrastructuur openstellen voor andere internetaanbieders. Oppervlakkig gezien lijkt dat alarmerend. Maar voordat er ook maar iets verandert, moeten er nog wel een paar horden genomen worden. In de eerste plaats moeten de mededingingsautoriteiten het ermee eens zijn. Daarna komt het Nederlandse parlement aan de beurt. En tenslotte moeten de nieuwe spelregels in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving.

Omdat er in Europa geen precedenten zijn, is het onwaarschijnlijk dat Brussel snel toestemming zal geven. Het nemen van die bureaucratische hindernissen zal op z'n minst een paar jaar in beslag nemen. Maar is het wel zo erg als het uiteindelijk toch zou lukken? UPC zou zeker zijn vrijwel volledige greep op de Nederlandse markt voor breedband-internet verliezen. Maar Chello, UPC's eigen breedband-aanbieder, kan nauwelijks een succes genoemd worden. Bovendien zouden de vergoedingen van andere providers voor het gebruik van UPC's kabel in een extra inkomstenstroom voorzien, die zou kunnen helpen om de torenhoge schuldenlast van het bedrijf af te betalen. Op de langere termijn kunnen meerdere aanbieders zelfs een voordeel zijn. UPC zou dan niet langer in zijn eentje de enorme kosten hoeven te dragen die het bij de tijd houden van het netwerk met zich meebrengt. In het licht van dit alles is de autoreflex-reactie van de markt eerder een symptoom van de toestand van de zenuwen van de beleggers als van een gegronde angst voor de nieuwe regelgeving.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com

Vertaling Menno Grootveld

    • Joy Tadaki