Uitstel verkoop van Schiphol en energiebedrijven

De verkoop van Schiphol en regionale elektriciteitsnetten wordt op aandringen van de Tweede Kamer uitgesteld.

Tijdens een debat over Schiphol waren de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financien) snel bereid de wens van de Kamer te volgen. Minister Jorritsma (Economische Zaken) bleef gisteren in een ander debat gepikeerd en probeerde tot het einde PvdA en CDA te bewegen hun mening te herzien.

Jorritsma wil vooruitlopend op een volledige liberalisering van de energiesector provincies en gemeenten de mogelijkheid geven de regionale energiebedrijven te verkopen, inclusief het netwerk. Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks, SP en SGP is daar tegen. Er zijn volgens hen onvoldoende garanties dat de nieuwe eigenaren geen misbruik maken van hun monopoliepositie als ze straks zowel het distributiebedrijf als het netwerk bezitten. Het Kamerlid Crone (PvdA) wil pas met de verkoop instemmen als er sprake is van een strikte scheiding tussen het netwerk en de elektriciteitslevering. Dat is volgens hem pas over enige jaren geregeld.

De verkoop van het Nutsbedrijf Regio Eindhoven en het Utrechtse energiebedrijf REMU aan het Spaanse Endesa komt hiermee in gevaar. Ook andere provincies en gemeenten kunnen nu niet tot verkoop overgaan. Jorritsma zinspeelde dat uitstel tot schadeclaims kan leiden. De Kamer was niet onder de indruk omdat de energiesector altijd heeft geweten dat het parlement nog moest instemmen. CDA en PvdA zullen volgende week een motie indienen. Jorritsma wilde er niet op vooruitlopen wat ze daarmee gaat doen.

De bezwaren tegen de verkoop van Schiphol-aandelen leven in alle fracties, maar principieel zijn alleen GroenLinks en de SP tegen. PvdA-woordvoerder Van Gijzel acht de verkoop niet nodig om het rendement van de luchthaven te verbeteren, andere Kamerleden willen eerst een betere wettelijke bescherming van het publieke belang. Een meerderheid geeft er nu de voorkeur aan om eerst de nieuwe Luchtvaartwet af te handelen en minister Netelenbos is hiermee akkoord. Haar collega Zalm vindt dat de Tweede Kamer zich af moet vragen of het wel zinvol is om overheidsgeld in Schiphol te laten zitten. De beslissing betekent dat de verkoop van een eerste pakket aandelen op z'n vroegst aan het eind van het jaar kan gebeuren.

Schiphol-directeur Cerfontaine zei na afloop: ,,Ik betreur het dat we niet meer voor de zomer naar de beurs kunnen. Ik begrijp wel dat de Kamer meer informatie nodig heeft voor het besluit.''