Terugvliegen van Noord-Irakezen nog niet mogelijk

Het terugvliegen van zo'n 9.000 Noord-Irakezen die hier enkele jaren geleden asiel hebben aangevraagd, stuit volgens staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) op het probleem dat er no-fly zones gelden boven Irak. Bovendien is Turkije niet bereid grote aantallen Irakezen over zijn grondgebied naar hun Koerdische enclave in het noorden van Irak te laten reizen. De staatssecretaris zei dat gisteren in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de jaarlijkse rapportage over de asielzoekersstromen. Eerder had het Kamerlid Albayrak (PvdA) laten weten sterk te hechten aan het terugsturen van de Noord-Irakezen wier verblijfsvergunning binnenkort verloopt, omdat het asielzoekersbeleid van Nederland volgens hem ongeloofwaardig begint te worden. Van terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen is in veel te weinig gevallen sprake, meent de Kamer.

Hoewel het Kamerlid Kamp (VVD) het idee had dat met name coalitiegenoot PvdA, maar ook D66-woordvoerder Hoekema steeds meer de liberale ideeën delen op het gebied van asielzoekers, bleken VVD en PvdA daarover gisteren nog altijd volstrekt verschillend te denken. De vraag hoe het probleem van de grote aantallen asielzoekers moet worden opgelost leverde, tot genoegen van CDA'er Wijn en GroenLinks-woordvoerder Halsema, weer forse conflicten op tussen de coalitiegenoten. Albayrak verweet Kamp `deloyaal` te zijn aan coalitieafspraken en alvast ,,een sprintje voor de verkiezingen te trekken''.

Albayrak pleitte voor terugkeer van de 9.000 Irakezen naar hun Koerdische enclave in het noorden van Irak, omdat het daar al bijna twee jaar veilig is. Kamp concludeerde dat zijn denkbeelden terrein beginnen te winnen, maar gisteren stelde hij tijdens het debat opnieuw vast dat de PvdA ,,altijd voorstellen van de VVD blokkeert om asielproblemen op te lossen''.