`Stel met kind is niet slecht af'

Gezinnen met kinderen zijn er de afgelopen jaren veel meer op vooruitgegaan dan huishoudens zonder kinderen. Dat heeft staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gisteren gezegd naar aanleiding van het rapport `Gezin: beeld en werkelijkheid' van de Nederlands Gezinsraad. ,,Het gezin als instituut wordt in financieel opzicht stevig gestut door Paars.''

De raad stelt dat van alle EU-landen in Nederland het verschil in koopkracht tussen gezinnen zonder kinderen en gezinnen met kinderen het grootst is. In de EU is het verschil zo'n twintig procent, in Nederland ruim dertig procent. En het verschil in welvaart tussen gezinnen met en zonder kinderen neemt toe, aldus de raad.

Vliegenthart stelt daar tegenover dat sinds 1995 gezinnen op het sociaal minimum er 19,5 procent op vooruit zijn gegaan, en huishoudens zonder kinderen 16,25 procent. Volgens haar wordt vaak verzuimd specifieke maatregelen, zoals bijzondere bijstand, in de koopkrachtplaatjes mee te nemen. Er bestaan volgens haar zo'n twintig financiële maatregelen ter ondersteuning van gezinnen met kinderen. Ook wordt vaak niet zichtbaar dat mensen er door werk, promotie, uitbreiding van het aantal gewerkte uren en door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen op vooruitgaan, zegt Vliegenthart. Zij erkent wel dat er een verschil is. ,,Dat de welvaartssituatie van paren met en zonder kinderen verschilt is een open deur. Kinderen kosten geld, maar je krijgt er iets onbetaalbaars voor terug.''