SOCIÉTÉ GÉNÉRALE: TROUWPLANNEN?

Société Générale (SocGen) weet dat het niet altijd alleen zal kunnen blijven. Maar met wie zal de Franse bank in het huwelijk treden? De huidige extreem lange lijst met potentiële fusiepartners is veel te divers. In plaats van met iedereen te flirten, zou SocGen er beter aan doen zich te beperken tot twee kandidaten: de Nederlandse ABN Amro en de Franse concurrent BNP Paribas.

SocGen wil vermoedelijk alleen maar een fusie op voet van gelijkwaardigheid, of een deal die er tenminste aan de buitenkant zo uitziet. Daardoor komen het Engelse Barclay's en het Spaanse BSCH waarschijnlijk niet in aanmerking. Beide banken staan op de kandidatenlijst, maar zijn te groot. De Duitse Dresdner Bank is ongeveer net zo groot als SocGen, maar uitgesproken zwak in de dienstverlening aan particulieren. Het Italiaanse Unicredito is ook even groot, maar richt zich juist weer te veel op particuliere rekeninghouders. Een dergelijke combinatie over de grenzen heen zou weinig kostenbesparingen opleveren. Het Belgische Dexia – ook op de lijst – is veel kleiner en lijkt geen belangstelling te hebben.

Daardoor blijft ABN Amro over als de aantrekkelijkste buitenlandse bank. De zakelijke activiteiten van de twee banken kunnen samengevoegd worden. Op de korte termijn heeft het weliswaar niet zoveel zin om dat ook met de dienstverlening aan particulieren te doen, maar als zich straks een pan-Europese markt voor bankzaken ontwikkeld heeft, biedt een gezamenlijk optrekken wel degelijk perspectieven.

Toch zou de beste oplossing nog steeds een samengaan met BNP Paribas zijn. Die combinatie levert zowel in de sfeer van de zakelijke activiteiten als in die van de particuliere rekeninghouders de meeste voordelen op. Weliswaar staat de strikte Franse arbeidswetgeving een snelle sanering van het filialenbestand in de weg, maar door natuurlijk verloop kunnen de loonkosten al binnen een paar jaar in belangrijke mate teruggebracht worden. Door een dergelijke fusie zou de geschiedenis wel herschreven moeten worden, want nog in 1999 werd een vijandig bod van BNP door SocGen afgewezen. Maar als de financiële voorwaarden goed genoeg zijn, zou SocGen zich wel eens inschikkelijker kunnen tonen. In dat geval kan topman Daniël Bouton zich eervol terugtrekken om zich aan het tuinieren te gaan wijden, zoals hij in 1999 beloofd had als BNP zou hebben gewonnen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com

Vertaling Menno Grootveld

    • Leslie de Quillacq