Servische troepen mogen in buffer

De NAVO heeft vandaag ingestemd met de toelating van Joegoslavische troepen in diverse delen van de bufferzone rond Kosovo, die tot dusverre gesloten was voor Joegoslavische en Servische eenheden. Vorige maand mochten de Serviërs voor het eerst in het uiterste zuiden van de bufferzone gaan patrouilleren.