Schedel nieuwe mensachtige gevonden

Paleontologen onder leiding van Maeve Leakey hebben in Kenia een mensachtige schedel gevonden van ongeveer 3,5 miljoen jaar oud. Volgens Leakey behoort deze schedel tot een geheel nieuw soortengeslacht (genus): Kenyanthropus (de `Keniaanse mens'). De schedel heeft een opvallend plat gezicht, maar verder veel primitieve kenmerken, zoals kleine hersenen. Naast het nu gevonden fossiel is ook een al langer bekende soort bij de nieuwe soortenfamilie ingedeeld. Volgens Leakey is de kans groot (`fifty-fifty') dat het hier gaat om een voorouder van de huidige mens, blijkt uit een artikel in het tijdschrift Nature (ook te lezen op www.nature.com).

Deze interpretatie betekent dat het al langer bekende geslacht Australopithecus (2 tot 4 miljoen jaar geleden, met als bekendste fossiel `Lucy') concurrentie heeft gekregen als mogelijke voorloper van de zogeheten Homo-groep. Tot dit Homo-geslacht (vanaf ca. 1,7 miljoen jaar geleden) behoren onder meer de huidige mens (vanaf ca. 100.000 jaar geleden) maar ook de uitgestorven Neanderthaler (ca. 23.000-200.000 jaar geleden).

Zoals de New York Times vandaag schrijft, begint de evolutionaire stamboom van de mens steeds meer op een struikgewas te lijken. In de pre-Homo-periode van twee tot vier miljoen jaar geleden bestaan nu drie groepen van mensensoorten: Australopithecus (met een zevental soorten) en Paranthropis (de `Naastgelegen Mens' met drie soorten) en nu dus ook Kenyanthropus (met twee soorten). De laatste vijftien jaar is door nieuwe vondsten het aantal mensachtige soorten verdubbeld.

Dat de gevonden schedel behoort tot een nieuwe soort (Kenyanthropus platyops) is vrij onomstreden. Maar of de afwijkende kenmerken ten opzichte van de bekende Australopithecus-fossielen inderdaad de creatie van een apart geslacht rechtvaardigen, zal de komende tijd driftig bediscussieerd worden onder paleontologen. ,,Het nieuwe geslacht is het meest controversiële deel van dit artikel'', aldus de Amerikaanse paleontoloog Tim White. ,,Het is moeilijk om te zeggen waartoe deze schedel precies behoort, het kan ook een Australopithecus-soort zijn.''