Rust voor artritische aap

Een kruising tussen een hangmat en een schommelstoel, zo omschrijft de producent de Space Chair. Dat is allemaal niet waar je aan denkt als je hem ziet in de proefopstelling bij Tropisch Tuincentrum Xotus in Delft. Daar hangen in een ruim opgezette balkenconstructie vijf, ja, wat eigenlijk? Het geheel van canvaslappen, staaldraad en stokken roept associaties op met stellages voor revalidatiedoeleinden.

Een grote man tilt een klein meisje op met de bedoeling haar op de ruimtezetel neer te zetten. Rustig zitten, of je begeven in een `ontspannende zweeftoestand', waarvan de folder rept, is niet door het hoofd schiet van het meisje. ,,Nee! Dat wil ik niet'', snerpt het tussen de yuka's en bamboebosjes.

Het verlangen om te hangen is noodzakelijk om in de stellage te klimmen. De verwerkelijking van dat verlangen vereist lenigheid, durf en doorzettingsvermogen. De onwennigheid van de klimbewegingen geeft je het gevoel een artritische orang oetang te zijn. Eenmaal in de `hangstoel' geklauterd lezen we de verkoopfolder. ,,In deze jachtige tijd is het zaak zo nu en dan aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Is het belangrijk je de ruimte te gunnen om je innerlijke rust te herstellen''. Wij zien een zekere spanning tussen `jachtige tijd' en `dagelijkse sleur', maar niemand om daarover van gedachten te wisselen.

Dan nestelt een andere man zich in de hangzetel tegenover mij. Zijn armen hangen over de beklede leuningen. Zijn voeten heeft hij gewrongen in een soort mitella die dienst doet als voetenbankje. Met licht verdwaasde blik blijft hij zitten terwijl zijn vrouw doorloopt. Even later klinkt boven de varens en cactussen een licht geërgerd: ,,Kom je nou?!'' Dociel klimt hij uit zijn hangrek.

,,De Space Chair is gemakkelijk en naar wens verstelbaar'', aldus de reclametekst. Deze gebruiker echter heeft geen mogelijkheden ontdekt iets te veranderen aan de constructie. Hij kon geen wijziging aanbrengen in zijn hang-lig houding. Dat was niet erg, want hij ervoer die houding als prettig. Een zekere onwil om aan werk te denken maakte zich al snel meester van hem. Wellicht stelt de producent die onwil gelijk aan `innerlijke rust' en dan heeft het meubel een deel van zijn doel bereikt.

Tot de doelgroep van de Space Chair rekent de producent, blijkens het op de folder afgebeelde familietafereeltje, ook ouderen, in de zin van bejaarden. Dit nu lijkt ons niet zo'n goed idee, tenzij men opa in de hangstoel wil helpen met de bedoeling hem daarin de rest van de dag van zijn innerlijke rust te laten genieten.

Space Chair variërend van ƒ329 (doek) tot ƒ699 (leer). Metalen ophangset (optioneel) ƒ395. Importeur XOTUS Plantencentrum, Kleveringweg 57, Delft-Noord. Tel. 015-2146667

    • Hans Moll