Onderzoek zelfstandig Stedelijk

De gemeente Amsterdam wil het Stedelijk Museum, de Stadsschouwburg en het Amsterdams Historisch Museum verzelfstandigen.

Om uit te zoeken hoe dit het beste kan gebeuren, en onder welke voorwaarden, wordt een onderzoeksbureau in de arm genomen. Cultuurwethouder Saskia Bruines vraagt volgende week aan de commissie Cultuur van de raad een besluit over het precieze onderzoeksvoorstel. Verzelfstandiging, maar ook verdergaande privatisering kunnen worden onderzocht.

De betrokken instellingen zijn al geraadpleegd. ,,Onder voorwaarden zijn wij grote voorstanders van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum'', zegt zakelijk directeur van het Stedelijk Stevijn van Heusden. ,,Wij worden nu als een ambtelijke bestuursdienst behandeld, die jaarlijks ook financiële verantwoording af moeten leggen aan de raad. Maar wij zijn geen bestuursdienst, maar een museum, een bedrijf dat tentoonstellingen produceert. Wij willen graag meer armslag, zoals een meerjarige begroting: dan kan je als museum beter zaken doen, en hoeft de gemeenteraad zich niet voortdurend over details in onze bedrijfsvoering, zoals het werven van sponsorgeld te buigen.'' Bij verzelfstandiging van het Stedelijk moet de aanstaande verbouwing en nieuwbouw, waarvan de financiering nog niet rond is, apart geregeld worden, vindt Van Heusden. Hij is ervoor dat de gemeente direct verantwoordelijk blijft voor de gebouwen, en de museumorganisatie voor het `tentoonstellingsbedrijf'. Voor de Stadsschouwburg moet bij de verzelfstandiging apart gekeken worden naar de rol van het nieuwe vlakkevloer theater en samenwerking met de Melkweg, bij het Amsterdams Historisch Museum naar het `omgaan met het cultureel erfgoed van Amsterdam,' aldus Bruines.