Nederlands verzet tegen Galileo is `politiek'

Romano Prodi, de voorzitter van de Europese Commissie, denkt dat Nederland en Groot-Brittannië zich vooral om politieke redenen tegen het Galileo-project verzetten.

Het Galileo-project is een (civiel) satellietnavigatiesysteem, onder meer voor het lokaliseren van bijvoorbeeld vrachtwagens en schepen.

Officieel valt het Galileo-project onder de ministers van Transport van de Europese Unie. Tot dusver werd het ook vooral van belang geacht voor de technologische en economische ontwikkeling van Europa.

Maar Prodi zei gisteren tijdens een persconferentie dat Galileo ,,absolute prioriteit heeft om wetenschappelijke, economische en militaire redenen''.

In een brief van gisteren aan de Tweede Kamer keert minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zich tegen een dergelijke ,,verbreding'' van het Galileo-project. Aan een ,,mogelijke militaire dimensie'' van Galileo bestaat volgens Van Aartsen geen behoefte. Bovendien zou het project daardoor nog gecompliceerder en duurder worden.

Nederland tekende eerder bij monde van minister Zalm (Financiën) bezwaar aan tegen de financiering van Galileo. Zalm vreest dat van de geplande gedeeltelijke financiering door de private sector weinig terecht zal komen. Tot 2008 zou het Galileo-systeem bijna 3 miljard euro kosten.

Galileo moet de Europese variant worden van het Amerikaanse Global Positioning System (GPS). Dit is van origine ontwikkeld voor militaire doeleinden, maar in de hedendaagse informatiemaatschappij is het (gratis) civiele gebruik door internationaal opererende transport- en communicatiebedrijven steeds belangrijker geworden.

Plannen om een eigen Europees satellietnavigatiesysteem op te zetten zijn gestimuleerd door Europese ergernis over de toegankelijkheid van de Amerikaanse satellieten. De VS blokkeerden zonder overleg het civiele gebruik tijdens de Golfoorlog en tijdens de Kosovo-crisis.

Vooral Frankrijk hecht grote waarde aan de ontwikkeling van een eigen Europees systeem.

Een eigen systeem van waarnemingssatellieten zou de Europese Unie militair minder afhankelijk maken van de Verenigde Staten. De Europese Unie wil in 2003 klaar zijn met de opzet van een eigen militaire interventiemacht voor beheersing van crisissituaties in en nabij de EU.

Zonder het Galileo-project is deze interventiemacht geheel afhankelijk van de Amerikaanse waarnemingssatellieten. De Europese Commissie wil dat de regeringsleiders van de Europese Unie zich morgen op hun bijeenkomst in Stockholm achter het `brede' Galileo-plan scharen.