Godsnaam 2

De berichten inzake het besluit om in de nieuwe bijbelvertaling de naam van God weer te geven door HEER hebben mij zeer geschokt. Ik vind het buitengewoon teleurstellend dat aan de vraag om de Godsnaam sekseneutraler, ongeslachtelijker, weer te geven op geen enkele wijze tegemoet is gekomen. Het is niet alleen zeer kwetsend voor vele vrouwelijke theologen en gelovigen, maar het is bovendien een volslagen gemiste kans om, in deze tijd van grote secularisatie, de voorwaarden voor een open gesprek met mensen buiten de kerk te verbeteren.

Zelf ben ik randkerkelijk en weet uit ervaring hoe onoverkomelijk voor velen de bezwaren tegen de term HEER kunnen zijn. Door dit besluit wordt een deur, die op een kier stond, dichtgegooid en zal de kerk (nog meer) vervallen tot een exclusief clubje met heel weinig leden.

En dat is tegengesteld aan het doel, waarnaar de kerk zegt te streven in deze tijd van openheid en eigen inbreng.

    • E. Schilthuis