Godsnaam 1

Helaas blijft het commentaar van Frits Groeneveld op de keuze voor de weergave van de Godsnaam in de Nieuwe Bijbelvertaling (`De overtuiging' 16 maart) ver onder het niveau van het besluitvormingsproces dat aan deze keuze vooraf is gegaan. Als Groeneveld de moeite had genomen de argumenten zorgvuldig weer te geven, had zijn artikel inzicht gegeven in de gecompliceerdheid van de materie die op de weg van de besluitvorming wel degelijk zwaar heeft gewogen.

Ondertussen illustreert dit stukje kerkelijke journalistiek wat ook van de uitkomst van het besluitvormingsproces gezegd moet worden: het is blijkbaar niet mogelijk uit een eeuwenlang getrokken spoor te komen. Als er consensus wordt gevraagd over een alternatief, zal de traditie het dan niet altijd winnen? Een gemiste kans voor vernieuwende theologie die recht doet aan de weerbarstigheid van de Godsnaam.

    • Kune Biezeveld
    • Iwft Vrouwennetwerk Theologie