Gasunie wil activiteiten gaan splitsen

Gasunie onderzoekt een splitsing van het bedrijf in een handelsdeel en een deel waarin het gasnet zit. Dit heeft hoofddirecteur G. Verberg bekendgemaakt bij de publicatie van het jaarverslag over het jaar 2000.

De mogelijke splitsing is een uitvloeisel van de liberalisering van de gasmarkt, waarbij verschillende aanbieders over hetzelfde gasnet hun gas mogen transporteren. ,,In de markt wil men maar niet geloven dat bij Gasunie transport en handel strikt gescheiden zijn'', klaagde Verberg: ,,Maar als dit ongeloof als element aanwezig blijft, zullen we daar de consequenties uit moeten trekken.''

In de gaswet is bepaald dat Gasunie een zogeheten `administratieve scheiding' moet hebben tussen het gastransportnet en de eigen handel in gas. Dat was volgens de Tweede Kamer indertijd een voldoende garantie voor de onafhankelijkheid van het net en voor de vrije toegang op het net voor concurrenten van Gasunie. Volgens Gasunie zijn er binnen het bedrijf ,,firewalls aangebracht en getoetst, zodat op de juiste wijze met commerciele informatie wordt omgegaan''.

Deze scheiding gaat minder ver dan bij de regionale distributiebedrijven, die hun leidingennet hebben ondergebracht in een aparte vennootschap een zogeheten juridische scheiding. Gasunie lijkt nu desnoods bereid verder te gaan dan deze juridische splitsing van het bedrijf. ,,Wij onderzoeken zowel een juridische splitsing als een economische splitsing'', zei Verberg: ,,Dat betekent dat de onderneming inderdaad volledig gesplitst kan worden in twee aparte bedrijven.'' Mocht de splitsing inderdaad plaats hebben, dan gebeurt dit al volgend jaar.

Gasunie, eigendom van de Nederlandse staat en de oliemaatschappijen Koninklijke/Shell Groep en Esso, heeft zijn marktaandeel in Nederland vorig jaar verder zien dalen door de liberalisering. De voormalige monopolist, die voor de liberalisering 100 procent van de gasmarkt bediende, heeft nu nog ongeveer 64 procent van het vrijgemaakte deel van de markt.

Door het marktverlies in Nederland zag Gasunie zijn gaszet met drie procent dalen tot 73,4 miljard kubieke meter. In geld uitgedrukt steeg de omzet wel, van 6,3 miljard tot 9 miljard euro, doordat de gasprijs vorig jaar is gestegen van 8,4 naar 12,3 eurocent. Dit jaar verwacht Gasunie de afzet te verhogen tot 77 miljard kubieke meter en de omzet tot 11,8 miljard euro, door de hoge gasprijs. ,,Bij normale temperaturen, al weet ik niet meer wat normale temperaturen zijn'', verzuchtte Verberg.

Dat Gasunie ondanks de toenemende concurrentie meer gas denkt te verkopen komt door de vergroting van de export naar onder meer het Verenigd Koninkrijk. Voor het eerst verkocht Gasunie vorig jaar meer in het buitenland en dan in het binnenland door de liberalisering van de gasmarkt.