Foute cijfers: lokalentekort

Honderden basisscholen in Nederland kampen met tekorten aan lokalen, door verkeerde en verouderde prognoses. Gemeenten, die sinds 1997 zelf beslissen hoeveel lokalen een school krijgt, ontbreekt het vaak aan deskundig personeel om prognoses te maken, of zij gebruiken verouderde modellen.

Dat blijkt uit een rondvraag langs gemeenten en commerciële prognosebedrijven. De meeste gemeenten stellen zelf prognoses op voor aantallen leerlingen, maar gebruiken daarvoor demografische modellen uit de jaren tachtig. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelde twee jaar geleden dat dit soort modellen niet meer gebruikt mag worden. Circa tweehonderd gemeenten laten prognoses opstellen door commerciële bedrijven. Prognose BV, dat dit voor circa honderd gemeenten doet, zegt dat de prognoses er in ,,negen van de tien gevallen'' naast zitten.

Volgens de Rotterdamse hoogleraar onderwijsrecht D. Mentink is de wet op het punt van huisvesting bovendien te vaag. ,,Een gemeente mag nu zelf weten of geld van het Gemeentefonds naar nieuwe lokalen of naar bijvoorbeeld lantaarnpalen gaat.'' Dit werkt volgens Mentink willekeur in de hand.

PROFIEL: pagina 31-33, 35

    • Guus Valk