`Flexibele reactie van autoriteiten'

Politie en justitie hebben ,,flexibel'' gereageerd tijdens de gijzeling van een familie op 17 maart vorig jaar in het Limburgse Helden, maar tot een eindoordeel komt het Crisis Onderzoek Team (COT) uit Leiden niet.

,,We zijn deels wel en deels niet tevreden'', aldus COT-onderzoeker prof. E. Muller vanmorgen bij de presentatie van het evaluatierapport over de gijzeling. Die gijzeling eindigde na een dag met de vrijlating van de gegijzelde familie. De twee gijzelnemers van deze, volgens het COT, ,,geïmproviseerde, irrationele en gewelddadige gijzeling'' zijn onlangs tot lange vrijheidsstraffen veroordeeld.

Het COT onderzocht de afgelopen maanden, op verzoek van de driehoek in Noord-Limburg – korpsbeheerder, korpschef en hoofdofficier van justitie – het optreden van politie en justitie. Het rapport `Een gijzeling in Helden' bevat enkele kritische kanttekeningen van de onderzoekers. In de eerste uren van de gijzeling was de commandovoering ,,onoverzichtelijk''. Later deden zich communicatiestoornissen voor. Zo werd slechts 1 miljoen gulden losgeld overhandigd, terwijl 2 miljoen gulden gevraagd was. Muller: ,,Dat had tot vervelende consequenties kunnen leiden.'' De politie plaatste ook geen afluisterapparatuur om de situatie in de woning in de gaten te houden. Muller: ,,Dat heeft ons wel verbaasd.''

Volgens het COT zijn er geen aanwijzingen dat de betrokkenheid van televisiejournalist Peter R. de Vries gevaar heeft opgeleverd voor de laatste gijzelaar in de woning. De Vries was door een van de gijzelnemers gevraagd als bemiddelaar naar Helden te komen. Hij werd door het beleidsteam echter niet toegelaten tot de gijzelnemers. Volgens het COT is dat begrijpelijk, maar had het beleidsteam wel beter contact kunnen houden met De Vries.

Het COT is ook kritisch over de terughoudende informatieverstrekking aan de massaal toegestroomde pers. Muller: ,,Mediamanagement is cruciaal in zo'n situatie. Wij bevelen een meer actieve opstelling richting pers aan''. Een andere aanbeveling van het COT is het aanpassen van de landelijke handleiding voor gijzelingen en ontvoeringen. Die aanbeveling is inmiddels overgenomen door het college van procureurs-generaal. In de nieuwe handleiding zou gewezen worden op het belang van regelmatige oefeningen en zal niet meer worden uitgegaan van het isoleren van gijzelnemers. Muller: ,,Dat is achterhaald gezien de communicatiemogelijkheden van tegenwoordig''. Korpschef B. van Baarle van de regiopolitie Limburg Noord geeft toe dat er ,,haperingen'' zijn geweest in het optreden tijdens de gijzeling. Van Baarle: ,,Maar de rode lijn in het COT-rapport is toch een compliment aan alle betrokkenen. Met dit rapport is voor politie en justitie het gijzelingsdrama afgerond. Voor de slachtoffers is dat helaas niet zo.''