Ex-minister Israël schuldig bevonden

De rechtbank in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem heeft gisteren generaal-majoor Yitzhak Mordechai, ex-minister van Defensie en Transport, schuldig bevonden aan seksuele molestatie van twee vrouwelijke militairen die onder hem dienden. De 56-jarige Mordechai, die in de loop van het proces tientallen kilo's verloor en door zijn vrouw werd verlaten, staat een maximumstraf van negen jaar te wachten. ,,Ik zal tot mijn laatste druppel vechten om mijn onschuld te bewijzen'', zei hij gisteren.

Mordechai had aangevoerd dat de klaagsters politieke motieven hadden om hem onderuit te halen. Maar volgens de rechtbank was er ruim voldoende bewijs om hem schuldig te bevinden, en niets dat zijn zienswijze staafde.

Mordechai is de eerste invloedrijke Israëlische persoonlijkheid die wegens seksuele misdrijven door een rechtbank schuldig is bevonden. De beslissing van het hof is door feministische organisaties, vrouwelijke parlementsleden en door de media begroet als de afsluiting van een tijdperk waarin mannen in hoge posities hun overwicht op vrouwelijke ondergeschikten voor seksueel genot konden uitbuiten. Vooral in het leger, waarin mannen en vrouwen op dezelfde basis dienen, zijn vrouwelijke soldaten vaak het slachtoffer geworden van seksuele molestatie door hun superieuren. Generaal Moshe Dayan stond in de jaren vijftig en zestig bekend als een rokkenjager. In een hoofdartikel schrijft de krant Ha'aretz vandaag dat ook Mordechai het product is van een tijdperk waarin andere normen dan thans gelden van wat wel en niet is toegestaan in de relaties tussen mannen en vrouwen, in het bijzonder tussen superieuren en ondergeschikten. ,,De tijden zijn veranderd en daardoor de wet ook'', constateert deze krant.

Vrouwelijke parlementsleden zeiden gisteren dat na de zaak-Mordechai vrouwen die door hun bazen seksueel worden belaagd niet meer bang hoeven te zijn om naar de rechter te stappen. ,,De angstbarrière is gebroken.''