Clickfonds uitgedund

In de beursfraudezaak zijn alle verdenkingen over handel met voorkennis geschrapt. Geen van de onderzochte affaires zal voor de rechter worden gebracht. In het Clickfondsdossier bevonden zich nog twee voorwetenschapszaken. Daarbij ging het om handel in aandelen van de bedrijven AND Publishers en Antonov. De beide affaires werden ten laste gelegd aan een van de hoofdverdachten in de Clickfondszaak, H. Vermeulen. Officier van justitie H. de Graaff heeft evenwel besloten dat hij beide affaires niet zal vervolgen, zo blijkt uit een brief van de rechter-commissaris aan Vermeulens raadsman. Misbruik van voorwetenschap werd door justitie in december 1997 nog als een van de vier ,,hoofdlijnen'' van Operatie Clickfonds getypeerd. Naast reguliere voorkenniszaken dacht het OM ook frontrunnen, het `meelopen' met aandelentransacties, op het spoor te zijn. Deze verdenking was al eerder uit het dossier verdwenen. Ook het witwassen van criminele gelden via de beurs speelt geen rol meer. Over ander aspecten van de beursfraude heeft de rechtbank wegens ziekte nog geen uitspraak gedaan.

    • Joost Oranje