Cheney pleit voor meer kernenergie

De Amerikaanse vice-prsident Dick Cheney heeft gisteren in een tv-programma gezegd dat zijn `energieteam' overweegt tot een uitbreiding van kernenergie te adviseren. Cheney kreeg direct na het aantreden van de nieuwe regering in januari van president Bush het verzoek te adviseren over oplossingen voor de energiecrisis die een deel van het land teistert.

Volgens Cheney zal één van de hoofdstukken in zijn rapport, dat over zes weken klaar is, de nucleaire opwekking van elektriciteit behandelen.

Hij gaf te kennen vooral wegens het klimaatprobleem aan uitbreiding van kernenergie te denken. ,,Als je iets wil doen aan de uitstoot van kooldioxide (het broeikasgas CO2), dan moet je kerncentrales bouwen, want die stoten geen kooldioxide uit'', zei de vice-president.

Cheney zei dat de regering-Bush het internationale klimaatverdrag dat eind 1997 in Kyoto werd gesloten, niet aanvaardt omdat het de vermindering van emissies oneerlijk over de landen zou verdelen. ,,Maar als je het broeikasprobleem serieus neemt, is een van de oplossingen om opnieuw naar kernenergie te kijken en deze te gebruiken voor elektriciteitsopwekking zonder ongunstige consequenties'', aldus de vice-president.

Sinds 1975 zijn in de Verenigde Staten geen vergunningen voor nieuwe kerncentrales meer verleend, zei Cheney, hoewel kernenergie nu in ongeveer 20 procent van de vraag naar elektriciteit voorziet. Het ongeluk met de centrale Three Mile Island in 1979, dat bijna leidde tot smelting van het reactorvat, en een lichte verspreiding van radioactieve straling veroorzaakte, bracht de nucleaire sector tot stagnatie.

Woordvoerder Fleischer van het Witte Huis zei desgevraagd tegenover de media dat president Bush tijdens zijn verkiezingscampagne niet heeft gepleit voor uitbreiding van kernenergie, maar het ook niet heeft uitgesloten.

,,De opdracht aan Cheney is om een brede kijk op het energieprobleem te ontwikkelen, voor de lange termijn'', aldus Fleischer. ,,Zodra het plan komt zal de regering het in zijn geheel bestuderen.''