VS beloven Sharon geen regeling op te leggen

De Verenigde Staten zijn bereid om te helpen de spanningen tussen Israël en de Arabieren te helpen verminderen, maar zullen niet proberen vrede op te leggen aan de partijen.

Dat heeft de Amerikaanse president, George W. Bush, gisteren beloofd aan de nieuwe Israëlische premier, Ariel Sharon, die zijn eerste bezoek als regeringsleider aan zijn belangrijkste bondgenoot brengt. Sharon zei na afloop van zijn gesprek met Bush dat de Amerikaanse president zijn standpunt steunt dat vredesoverleg met de Palestijnen pas kan worden heropend als dezen een eind hebben gemaakt aan het geweld. ,,Wij zijn partners in de strijd'' tegen terrorisme, zei Sharon, die steeds uitdraagt dat Palestijns terrorisme de oorzaak is van de huidige malaise in de regio.

Hij drong er ook bij Bush op aan de Palestijnse leider, Yasser Arafat, voorlopig niet in Washington te ontvangen. Arafat was een graag geziene gast in de VS onder het presidentschap van Bill Clinton. Bush verplichtte zich in zijn reactie tot niets. Evenmin reageerde hij op Sharons aandringen op uitbreiding van de Amerikaanse militaire hulp aan Israël.

De Amerikaanse president wil echter ook de Palestijnen en hun Arabische bondgenoten niet al te zeer tegen de haren instrijken. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen heeft Bush er daarom aan de andere kant bij Sharon op aangedrongen de blokkades van Palestijnse steden en dorpen te versoepelen, die neerkomen op een economische wurging van het Palestijnse gebied. Tegelijkertijd leverde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kritiek op een Israëlisch plan om 3.000 woningen extra te bouwen in de zeer omstreden nederzetting Har Homa, bij bezet Oost-Jeruzalem. ,,We denken niet dat voortgezette bouwactiviteit als deze bijdraagt tot vrede of stabiliteit'', aldus een woordvoerder van het State Department. ,,Dus we hebben er bij beide partijen op aangedrongen om zich te onthouden van eenzijdige acties.''

Sharon heeft volgens de Israëlische legerradio voorts Washington opgeroepen zijn grootscheepse militaire hulp aan Egypte te staken. Volgens de Israëlische premier heeft Kairo een negatieve invloed op het vredesproces. Bovendien wordt het land zijns inziens niet geconfronteerd met een ,,belangrijke strategische bedreiging''.