MOTOR VAN HET SPEL (3/4)

Het schietspel Doom veroorzaakte een revolutie omdat het op een eenvoudige pc een 3D-spelwereld weergaf waarin de speler zich vrijelijk kon bewegen. Om dat anno 1993 te kunnen realiseren moest id-Software echter smokkelen. Zo speelde het spel zich binnenshuis af om te voorkomen dat landschappen tot aan de horizon uitgerekend moesten worden, en waren de vijandige aliens platte animatiefiguurtje.

Daarom ontwierp id-Software in 1996 een nieuw schietspel, Quake, rondom een spelmotor die weliswaar nog niet tot aan de horizon kon tekenen, maar die al wel spelkarakters in 3D kon weergeven. Wat weer een nieuw probleem opleverde: hoe maak je levende wezens als de computer slechts kan tekenen met meetkundige vormen? Het antwoord is: met polygonen (regelmatige veelvlakken). Hoe meer je daarvan gebruikt om een been of gezicht te tekenen, hoe natuurlijker het resultaat oogt. Gebruik je echter veel polygonen dan bezwijkt de computer onder het voortdurende uitrekenen waar ze zich bevinden, hoe het licht er op valt, enzvoort. Met te weinig zien de spelkarakters eruit als stapels kartonnen dozen.

Daarom vond id-Software dat je in Quake maar moest vechten tegen wanstaltige kruisingen van mensen met robots. Voor de metalen delen kon je met lekker weinig polygonen volstaan, en dus leken de vijanden geloofwaardig. Je betaalde echter een prijs. Quake fuctioneerde alleen op een destijds nog dure Pentium-pc, en er konden maar één of twee tegenstanders tegelijkertijd berekend worden. Heel anders dan de horden aliens die het in Doom op je gemunt hadden.

Dus werd er voor het onlangs verschenen Quake III: Team Arena een nieuwe spelmotor ontwikkeld. Deze kan, mede dankzij de kracht van de tegenwoordige consumenten-pc's, voor het eerst landschappen tekenen en ook gebogen vormen als nissen en poorten zijn nu mogelijk. De motor biedt verder ongekende multiplayer-mogelijkheden, waarbij teams van menselijke spelers elkaar te lijf kunnen gaan over een lokaal netwerk of via internet. De spelwereld wordt dan beperkt tot een serie inventief ontworpen arena's zonder computertegenstanders. Maar als je alleen speelt genereert de pc zowel kunstmatig intelligente medespelers als tegenstanders, de zogenaamde bots.