Mond- en klauwzeer nu ook in Nederland

Voor het eerst sinds 1984 is mond- en klauwzeer uitgebroken in Nederland. Dat heeft minister Brinkhorst (Landbouw) vanmorgen bekendgemaakt in de Tweede Kamer. De ziekte is vanmorgen vroeg vastgesteld bij vier runderen op een veehouderij in Olst. Alle bedrijven in de omtrek van een kilometer rond het getroffen bedrijf èn rond drie andere verdachte bedrijven in Gelderland en Brabant worden geruimd.

Het gaat daarbij om meer dan vijftig bedrijven en meer dan 15.000 dieren, aldus een woordvoerder van het ministerie van Landbouw. Omdat de destructiecapaciteit van gedode dieren in Nederland te kort schiet, zal de ruiming niet in alle vier gebieden direct kunnen gebeuren. Daarom gaat Nederland als eerste in Europa over tot noodvaccinatie in de gebieden die het laatst aan de beurt zijn om geruimd te worden. Behalve om Olst gaat het om Oene en Oosterwolde (Gelderland) en Maren-Kessel (Brabant).

Nu Nederland als tweede op het Europese vasteland mond- en klauwzeer heeft, treedt het ,,oorlogscenario'' in werking waar Brinkhorst vorige week van sprak. Vanaf 11 uur vanmorgen is een algeheel vervoersverbod van kracht voor alle vee, inclusief paarden en pluimvee. Het verbod gold al voor varkens, runderen, schapen en geiten. Ook het vervoer van mest en andere dierproducten is verboden. Het is nog onduidelijk in hoeverre de bewegingsvrijheid van mensen wordt beperkt. De openbare wegen rond de getroffen gebieden worden mogelijk afgesloten, evenals waarschijnlijk natuurgebieden. Alle maatregelen zijn bedoeld om de ziekte, een van de meest besmettelijke voor vee, in te dammen. Mond- en klauwzeer is voor mensen niet gevaarlijk.

Minister Brinkhorst uitte vanmorgen zijn ,,medeleven'' met de getroffen boeren. ,,Dit komt ook bij mij heel hard aan'', zei hij. Brinkhorst herhaalde dat hij de afgelopen weken ,,alles heeft gedaan'' om de uitbraak van de ziekte te voorkomen. In de Tweede Kamer is verslagen gereageerd op de uitbraak. PvdA, CDA en Groenlinks, die gisteren zware kritiek hadden op Brinkhorst omdat hij maandag het algemeen vervoersverbod versoepelde, zeiden de minister steun toe in zijn crisismanagement in de komende dagen.

Brinkhorst zei eventueel binnen een paar dagen te willen overwegen de maatregelen te versoepelen met het oog op de problemen met dierenwelzijn. Hij zei zich met name zorgen te maken over de toestand in de pluimveehouderij, waar de bedrijven, met in totaal meer dan 100 miljoen kippen ,,op zeer korte termijn'' overvol zullen raken doordat er niet geslacht kan worden.

Brinkhorst opperde dat menselijk contact tussen de verschillende bedrijven de oorzaak is geweest van de besmetting. Het bedrijf in Olst ligt op enkele kilometers van een veehouderij in Oene, waar vorige week al blaren werden aangetroffen bij twee geiten en twee kalveren. Dat bedrijf is zaterdag geruimd.

Op het bedrijf in Olst zijn in totaal 60 runderen en 20 varkens aanwezig. Het bedrijf heeft dit jaar geen enkel dier uit het buitenland ingevoerd, aldus Brinkhorst. Ook de 545 geiten op het bedrijf in Oene waren niet geïmporteerd. Wel waren er 74 mestkalveren aanwezig die op 24 februari uit Ierland kwamen.

GESEL GODS: pagina 3