Korthals houdt in de Kamer voet bij stuk

De Tweede en Eerste Kamer zouden alleen `instemmingsrecht' moeten hebben, als er in de Europese Unie besluiten aan de orde zijn die de burger direct raken. Als het gaat om routineuze uitvoeringsbesluiten, zou de regering hooguit met een zwaarwegend advies naar Brussel moeten worden gestuurd.

Met die precisering van de opvattingen van minister Korthals (Justitie) nam de Tweede Kamer gisteren genoegen, na de bewindsman te hebben ondervraagd over de uitspraken die hij vorige week in Brussel heeft gedaan. Korthals zei daar donderdagavond, na de vergadering van Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, dat het gebruikelijke instemmingsrecht vooraf van Tweede en Eerste Kamer beperkt zou moeten worden tot een `zwaarwegend advies' over besluiten die in Brussel worden genomen. Aanleiding daartoe was het feit dat de Tweede Kamer Korthals het mandaat had onthouden om in te stemmen met twee regelingen voor grensbewaking en het verstrekken van visa.

In december vorig jaar moest de bewindsman ook al met `gebonden handen' naar Brussel. Toen ging het om de oprichting van een Europese databank voor vingerafdrukken, Eurodac. Klacht van de Kamer is steeds dat de onderliggende stukken voor die besluitvorming voortdurend zo laat komen dat het parlement feitelijk geen gelegenheid heeft zich inhoudelijk te verdiepen in de voorgenomen maatregelen. Het Verdrag van Maastricht (1991) regelt die toetsing door nationale parlementen vrij nauwkeurig. Het Europees Parlement heeft slechts een adviserende rol. Als nationale parlementen geen echte controle meer zouden hebben, is er feitelijk sprake van een `democratisch gat', stelt de Tweede Kamer.

Volgens Korthals zet Nederland zich op deze manier buitenspel. Hij zei gisteren dat hij het ,,instemmingsrecht ten principale nooit ter discussie heeft willen stellen''. Duidelijk is volgens hem wel dat de periode tot het Verdrag van Nice kracht van wet krijgt, ,,moet worden overbrugd''. Dat Verdrag voorziet in een andere vorm van besluitvorming, waarbij één lid besluiten niet meer kan blokkeren.

DE STEMMING www.nrc.nl/DenHaag