Inkomen Nederlands gezin daalt sterk na geboorte kind

Van alle landen in de Europese Unie heeft Nederland het grootste verschil in koopkracht tussen mensen zonder en met kinderen. Dat is een van de conclusies die de Nederlandse Gezinsraad (NGR) trekt in het rapport `Gezin: beeld en werkelijkheid'. Staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zou het rapport vanmiddag in ontvangst nemen.

Het verschil in koopkracht tussen mensen zonder en met kinderen in de EU is zo'n 20 procent. In Nederland hebben huishoudens met kinderen eenderde minder te besteden dan mensen zonder kinderen. Volgens de raad krijgen met name ouders met jonge kinderen te maken met een grote inkomensdaling. Zij krijgen er ook een volledige werkweek aan zorgtaken bij.

Het rapport spreekt van een inkomensdal en zorgpiek. Mede daardoor stellen jonge mensen het krijgen van kinderen uit. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen is nu 30 jaar.

De gezinsraad vindt dat er meer gunstige financiële regelingen voor gezinnen met kinderen zouden moeten komen. Bij de verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen is sprake van een stagnatie, aldus de raad. Kinderopvang en verlofregelingen zijn nog onvoldoende. Een meerderheid van de moeders verricht geen betaalde arbeid. Het aantal tweeverdieners groeit wel sterk maar dat betreft vooral paren zonder kinderen. Bij gezinnen met kinderen is het kostwinners-plus model dominant: de vrouw draagt gemiddeld niet meer dan een kwart bij aan het inkomen.

Hoewel het aantal alleenstaanden groeit, leeft een meerderheid van de bevolking nog altijd in gezinsverband. Wel is de afgelopen decennia de standaardlevensloop gewijzigd. Er zijn twee nieuwe fasen bijgekomen. Ten eerste die van de jongeren tussen het verlaten van het ouderlijk huis en het vormen van een eigen gezin. De tweede, nieuwe fase is die van de (fitte) oudere paren nadat de kinderen het huis uit zijn gegaan. Het gevolg van het feit dat mensen ook steeds ouder worden is dat de gezinsfase gemiddeld nog maar de helft van het leven beslaat.