Gelderland verkoopt Nuon

De provincie Gelderland wil haar belang van 45 procent in het energie- en waterbedrijf Nuon verkopen. De verkoop van de aandelen, die gepland is vanaf 2004, levert de provincie naar verwachting ruim vier miljard gulden op.

Door de liberalisering van de energiemarkt is het volgens gedeputeerde L. Jacobs beter dat de provincie zich terugtrekt: ,,De rollen van Nuon en de provincie passen niet meer bij elkaar.'' Nuon reageert verheugd: ,,Een prima ontwikkeling die past bij een vrije markt.'' De andere aandeelhouders zijn Friesland en Noord-Holland.

Internationale groei en het aantrekken van extra kapitaal zijn volgens Jacobs eenvoudiger te realiseren bij een privaat aandeelhouderschap dan bij een publiek aandeelhouderschap. Nuon heeft plannen voor een beursgang. Provinciale Staten van Gelderland moet op 16 mei instemmen met het besluit de aandelen te verkopen. Een meerderheid van de politieke partijen heeft al gezegd hiermee geen problemen te hebben.

De fracties in Provinciale Staten vinden dat de opbrengst met name geïnvesteerd moet worden in de Gelderse infrastructuur, het platteland en het openbaar vervoer. De exacte opbrengst is afhankelijk van de vraag of Nuon in zijn geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd wordt. Als de Tweede Kamer vindt dat het netwerkbedrijf in overheidshanden moet blijven, neemt de opbrengst met ongeveer 75 procent af. De Kamer zou vanmiddag debatteren over de privatisering van de energiedistributiebedrijven.