FM-zenders houden hun frequenties

Zes bestaande landelijke FM-zenders mogen hun frequentie behouden en nieuwe radiozenders kunnen op een veiling strijden om drie frequenties.

Nieuwszender Business Nieuws Radio behoudt het recht op een frequentie, maar moet, zoals al werd verwacht, naar een andere plek op de FM-band verhuizen. Dat is de essentie van een nog vertrouwelijk concept-advies van de commissie-Bouw over een nieuwe verdeling van etherfrequenties voor commerciële radio. Het definitieve voorstel wordt vrijdag aangeboden aan staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat). Een woordvoerder van het ministerie wilde dit ,,bevestigen noch ontkennen''.

De Vries vroeg een commissie onder leiding van voormalig KLM-topman P. Bouw een plan voor de verdeling van etherfrequenties op te stellen, nadat de Tweede Kamer het kabinetsvoornemen om alle radiofrequenties te veilen had afgewezen. Volgens de Kamer hield het kabinet te weinig rekening met de belangen van bestaande zenders die bij een veiling hun huidige frequenties kwijt zouden kunnen raken. De zenders zijn mordicus tegen het kabinetsplan omdat ze de investeringen in naamsbekendheid van hun zenders dreigen te verliezen.

De betrokken departementen, waaronder Verkeer en Waterstaat en Financiën, hebben evenwel grote bezwaren tegen de voorstellen van de commissie-Bouw, aldus bronnen die bekend zijn met de details van het concept-voorstel. Aan het voorstel zouden juridische en praktische bezwaren kleven. Zo zou Sky als enige partij het recht krijgen op twee frequentiepakketten: één voor Sky Radio en één voor dochteronderneming Classic FM. Andere partijen zouden slechts op één vergunning mogen bieden. De commissie-Bouw stelt ook voor om de beschikbare ruimte op de FM-band anders in te delen zodat er meer ruimte ontstaat voor landelijke zenders. Gevolg is wel dat er minder ruimte overblijft voor regionale FM-zenders. Bovendien zullen sommige zenders een groot bereik krijgen, tot 75 procent landelijke dekking, terwijl andere het met een veel kleiner bereik moeten doen.

Wat de bestaande zenders voor een nieuwe vergunning moeten betalen is nog niet duidelijk. Bouw wil de zenders een vast basisbedrag vragen afhankelijk van het potentiële bereik van de vergunning. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van de prijs die door nieuwkomers op de veiling wordt betaald. Daarnaast zouden de zenders een, nog onbekend, percentage van de gerealiseerde omzet moeten afdragen. Financiën voorziet dat de zenders er alles aan zullen doen om de omzet boekhoudkundig zo laag mogelijk te houden.