Flats Den Haag

Nieuwe hoogbouw in Den Haag moet in de toekomst passen in drie hoogtecategorieën. Flats mogen tot maximaal 30 meter reiken of moeten tussen 50 en 70 meter of tussen 100 en 140 meter hoog zijn.