Een op negen Z-Afrikanen seropositief

Het aantal Zuid-Afrikanen dat besmet is met het aids-virus blijkt hoger uitgevallen dan tot nu toe werd voorspeld. Zeker 4,7 miljoen Zuid-Afrikanen zijn seropositief, ofwel een op de negen inwoners.

De jongste statistieken zijn gebaseerd op gegevens van zwangerschapsklinieken en worden beschouwd als de meest betrouwbare tot nu toe.

Zuid-Afrika kende al het hoogste aantal aids-gevallen ter wereld. Volgens het onderzoek bleken eind vorig jaar 2,5 miljoen vrouwen tussen 15 en 49 jaar met hiv geïnfecteerd, 2,2 miljoen mannen in dezelfde leeftijdsgroep en 106.000 baby's. Het aantal zwangere vrouwen met hiv steeg vorig jaar naar 24,5 procent, van 22,4 procent in 1999. In de provincie KwaZulu/Natal is de situatie het ergst. Daar is maar liefst 36 procent van de zwangere vrouwen seropositief, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend.

Aangezien hiv vrijwel niet voorkomt bij kinderen tussen de vier en vijftien jaar en bij mensen boven de vijftig, is de infectiegraad onder de volwassen bevolking relatief erg hoog. Volgens berekeningen is meer dan 20 procent van de seksueel actieve bevolking drager van het aids-virus. In de leeftijdscategorie tussen de 20 en 29 jaar is naar schatting 30 procent besmet met hiv. Dit geldt voor meer vrouwen dan mannen.

Minister van Volksgezondheid Manto Tshabalala-Msimang zag gisteren niettemin ook positieve signalen. Volgens de bewindsvrouwe stijgt het aantal hiv-dragers niet meer exponentieel, zoals tussen 1996 en 1998 het geval was. In twee jaar tijd steeg het cijfer toen met ruim 8 procent. De groei zou nu zijn afgenomen. ,,Het afvlakken van de curve kan betekenen dat de verspreiding van hiv onder de bevolking zich aan het stabiliseren is'', aldus de minister. Onafhankelijke aids-onderzoekers wijzen er echter op dat de dalende groei juist wordt veroorzaakt door een sterke stijging van de mortaliteit als gevolg van aids. Volgens hen stijgt het aantal met hiv besmette Zuid-Afrikanen minder snel omdat er zoveel mensen aan de ziekte sterven.

In 2000 stierven 250.000 Zuid-Afrikanen aan de gevolgen van aids. In Johannesburg is het aantal begrafenissen sinds 1994 vervijfvoudigd. Demografen hebben op grond van de jongste cijfers berekend dat in 2010 de trieste mijlpaal van zes miljoen aids-doden in Zuid-Afrika zal zijn bereikt. De bevolking, die nu nog langzaam groeit, zal over niet al te lange tijd gaan inkrimpen.

Op economisch terrein eist aids ook zijn tol. De bevolkingsgroep die het hardst getroffen wordt, is economisch het meest actief. Aan het einde van dit decennium, zo heeft de Ontwikkelingsbank van Zuidelijk Afrika berekend, zou het bruto nationaal product kunnen teruglopen met 17 procent.