De winst van Goldman: de pijn komt nog

De berichten over de dood van de zakenbanken zijn schromelijk overdreven. Op zn minst zijn ze voorbarig – althans, als Goldman Sachs een graadmeter is. De zakenbank deed het in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan velen hadden gevreesd. De winst per aandeel daalde `slechts' met 20 procent, terwijl algemeen 27 procent was aangenomen. En de inkomsten zijn zelfs gestegen.

Toch kan het zijn dat de pijn later alsnog komt. Om te beginnen worden de prestaties van Goldman op diverse manieren door de cijfers geflatteerd. De financiële advies-tak – voornamelijk fusies en overnames – kende bijvoorbeeld een recordkwartaal. Maar dat komt voor een deel doordat deals die al in eerdere kwartalen waren aangekondigd, zoals die van AOL en Time Warner, pas in het afgelopen kwartaal zijn afgerond. Tegelijkertijd kreeg de aandelenhandel bij Goldman een stimulans door de overname van beursmakelaar Spear, Leeds & Kellogg.

In de nabije toekomst ziet het er allemaal niet zo rooskleurig uit. Goldman zegt dat het veel minder orders in portefeuille heeft. Er wordt dezer dagen niet zo veel meer gefuseerd en overgenomen, en er gaan vrijwel geen nieuwe bedrijven meer naar de beurs. Goldman en andere zakenbanken kunnen niets anders doen dan hopen dat de secundaire activiteiten op stoom blijven. Maar de scherpe stijging van het handelsvolume, met name op de beurs, is aangewakkerd door de beweeglijkheid van de markt. Gevreesd wordt dat deze bewegingen niet zozeer een trend zijn, maar eerder een overgangsverschijnsel, nu beleggers zich aanpassen aan de verslechterende marktomstandigheden. Als dat zo is, kan de aandelenhandel het binnenkort net zo hard te verduren krijgen als het begeleiden van beursgangers.

Goldman denkt dat het een mindere periode goed kan doorstaan, doordat de kosten beheersbaar zijn. Het bedrijf wijst erop dat de kosten in het afgelopen kwartaal gelijk zijn gebleven op 50 procent van de omzet. Maar dat is minder goed dan het lijkt. Dit kwartaal was de omzet tenslotte nog hoog. De echte test zal zijn hoe succesvol Goldman de kosten in het komende kwartaal zal weten te beheersen, als de omzet waarschijnlijk zal dalen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld

    • Hugo Dixon