Brussel uit kritiek op fouten in slachterijen

De Europese Commissie heeft in Nederland en andere geïnspecteerde lidstaten van de Europese Unie ,,tekortkomingen en overtredingen'' in slachthuizen geconstateerd bij de verwijdering van risicomateriaal uit runderkarkassen in verband met de gekkekoeienziekte.

Dit heeft de directeur-generaal Voedselveiligheid, Paula Testori, vanmorgen in het Europees Parlement gezegd. De veterinaire inspectie van de Europese Commissie onderzocht in totaal elf lidstaten. ,,In alle landen zijn overtredingen en tekortkomingen vastgesteld'', zo verklaarde Testori.

Een commissie van het Europese Parlement debatteerde vanmorgen over de kwestie naar aanleiding van de recente vondst in Groot-Brittannië van risicomateriaal (ruggenmergdelen) in rundvlees dat was geïmporteerd uit Nederland en Duitsland.

Minister Brinkhorst (Landbouw) maakte eerder deze maand bekend dat in 25 slachterijen, ofwel de helft, risicomateriaal als het ruggenmerg niet volgens de regels is verwijderd. De bedrijven kregen een schriftelijke waarschuwing. Een bedrijf dat vlees naar Engeland had uitgevoerd, moest van de minister tijdelijk dicht.

De Europese Unie heeft sinds vorig najaar de regels aangescherpt na het weer oplaaien van de gekke-koeienziekte die bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob kan veroorzaken.

Europees topambtenaar Paula Testori, die optrad namens Eurocommissaris David Byrne (Gezondheid en Consumentenzaken), wilde niet ingaan op de geconstateerde specifieke tekortkomingen in individuele lidstaten, omdat de controlerapporten nog met de landen worden besproken en pas over een paar maanden worden gepubliceerd.

Volgens Testori is geconstateerd dat verplichte schriftelijke instructies aan slachthuizen over verwijdering van risicomateriaal ontbreken. Ook zijn er ,,tekortkomingen'' bij de controle aan het eind van de slachtketen. Testori onderstreepte dat controles een verantwoordelijkheid zijn van de lidstaten en dat eventueel procedures kunnen worden aangespannen.

    • Hans Buddingh'