Vrouw met long dode donor sterft

De vrouw die in oktober als eerste ter wereld een long kreeg van een dode donor is gisteren overleden. In oktober kreeg de vrouw een long van een donor van wie hart al drie uur niet meer klopte. Gewoonlijk worden voor dit soort orgaantransplantaties hersendode donoren gebruikt, wier hart nog klopt. De 54-jarige vrouw leed aan een ernstige longziekte, waardoor ze al jaren extra zuurstof moest gebruiken. De wetenschappers die de operatie uitvoerden schreven deze week in het medisch tijdschrift The Lancet dat het aantal donoren dank zij dit soort operaties kan toenemen. Het overlijden van de vrouw heeft volgens hen de juistheid van hun visie niet ondergraven. De patiënt is overleden aan een virusinfectie die weliswaar in verband kan worden gebracht met orgaantransplantaties, maar die zou zijn ontstaan na een leveroperatie.