Topmaster mag niet meer kosten

Universiteiten mogen voor een zogeheten topmaster geen hoger collegegeld vragen. Ook mogen ze de topmaster alleen naast een gewone masteropleiding aanbieden. Ze mogen wel hogere toelatingseisen stellen tot de opleidingen voor zeer begaafde of gemotiveerde studenten.

De Tweede Kamer en minister Hermans (Onderwijs) zijn het hierover gisteren eens geworden. Het voorstel van Hermans om voor de topmasters een hoger collegegeld te vragen, stuitte op verzet van de Kamer. Alleen de VVD steunt de minister in zijn streven naar differentiatie van het collegegeld. Daarnaast zouden extra inkomsten uit het bedrijfsleven de topmasters moeten bekostigen, vindt de minister. Universiteiten moeten de topmasters zelf financieren. De minister betaalt slechts de reguliere masteropleiding.

In 2002 moeten alle universiteiten en hogescholen overgaan op het Angelsaksische bachelor-mastersmodel. Daarin volgen studenten een brede bachelor opleiding van drie jaar aan een universiteit en vier jaar op een hogeschool. Voor HBO-studenten staat het bachelordiploma gelijk aan het huidige HBO-diploma. Universitaire studenten kunnen doorstromen in een masterfase van een of twee jaar.